הסכם משתמש

הסכם משתמש

ההסכם הנוכחי מגדיר את התנאים לשימוש בחומרים ובשירותים באתר www.tarif.co.il (להלן: "האתר") על ידי המשתמשים.

1. הגדרות

 1.1 האתר – משאב אינטרנט אשר מהווה מכלול של עמודי אינטרנט, הנגישים למשתמשים במרחב הכתובת www.tarif.co.il. כל החומרים באתר נושאים אופי של מידע והמלצות ואינם יכולים להיחשב הנחיה לפעולה לכל משתמש באופן אישי.

 1.2 משתמש באתר – אדם בעל גישה לאתר באמצעות רשת האינטרנט.

 1.3 הנהלת האתר (להלן – ההנהלה) – האנשים המבצעים את ניהול האתר ופעולות נוספות הקשורות לשימוש בו, על בסיס חוקי.

 1.4 נתונים אישיים – כל מידע השייך לישות פיסית (נושא הנתונים האישיים), שהוגדר או שמוגדר ישירות או בעקיפין.

 1.5 עיבוד נתונים אישיים – כל פעולה או מכלול פעולות, המתבצעים תוך שימוש באמצעי אוטומציה או ללא שימוש באמצעים אלו, בנתונים אישיים, כולל איסוף, רישום, סידור שיטתי, צבירה, אחסון, עדכון (חידוש, שינוי), הוצאה, שימוש, מסירה (הפצה, העמדה לרשות, גישה), אנונימיזציה, חסימה, הרחקה, השמדה של נתונים אישיים.

 2. תנאים כלליים

 2.1 האתר הממוקם בכתובת האינטרנט האמורה (www.tarif.co.il) הינו בבעלות הנהלת האתר.

 2.2 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההסכם ו(או) להוסיף לו על פי שיקול דעתה האישי, בכל עת, ללא הודעה מראש ו(או) בהמשך למשתמש.

 2.3 החל ממועד העלאת המהדורה החדשה של ההסכם לאתר, ייחשב כי פג תוקפה של המהדורה הקודמת.

 2.4 השפה הרשמית באתר היא עברית. יכול להיעשות שימוש בשפות אחרות באתר, על פי שיקול דעתה של הנהלת האתר.

 3. זכויות וחובות הצדדים

 3.1 משמעותה האוטומטית של התחברות לאתר האמור, היא הסכמת המשתמש באתר להסכם המשתמש הנוכחי. משמעות שימושו של המשתמש באתר, בשירותים ובתפקודים כלשהם בו, היא הסכמת המשתמש ללא סייג לכל סעיפי ההסכם וקבלה ללא סייג של תנאיו, עם ההתחייבויות למלא את החובות המוטלות על המשתמש על פי ההסכם. עובדת השימוש באתר על ידי המשתמש מהווה קבלה מלאה וללא סייג של ההסכם.

 3.2 אם אינכם (המשתמש) מסכימים לציית להסכם, הפסיקו באופן מיידי את השימוש באתר.

 3.3 על המשתמש להבין בבירור, כי חומרי האתר אינם יכולים להוות הנחיה מלאה וסופית לקבלת החלטות בנושאים המעניינים אותו, לביצוע פעולות וכו'. החלטת המשתמש, בכלל זה  לאחר עיון במידע המועלה לאתר, היא שלו בלבד.

 3.4 על ידי קבלת ההסכם הנוכחי, בעת השימוש באתר האמור, מתחייב המשתמש לנהוג בכבוד ובנימוס, במסגרת נורמות האתיקה ובמסגרת החוק התקף במדינת ישראל.

 3.5 המשתמש מתחייב לעשות שימוש במידע המתקבל באתר אך ורק למטרות חוקיות ואישיות, שאינן מסחריות ושאינן נוגדות את עקרונות המוסר והערכים המקובלים.

 3.6 המשתמש מתחייב שלא לנסות לנתק אמצעים טכניים כלשהם המותנים באתר והמיועדים להגנה עליו, אשר מונעים או מגבילים את השימוש במידע כלשהו המועלה לאתר או את העתקתו, או להתערב בדרך אחרת באמצעים אלה. המשתמש מתחייב שלא לנסות לשנות חלק כלשהו באתר ואת החומרים המועלים לאתר.

 3.7 המשתמש מתחייב להשתמש באתר אך ורק למטרות חוקיות, לציית לחוקים התקפים של מדינת ישראל, חוקים רלוונטיים אחרים, וכן לזכויות ולאינטרסים החוקיים של בעלי הזכויות.

 3.8 המשתמש מתחייב: לא להעתיק, לא להפיץ, לא לעבד מידע (חומרים) המועלים לאתר, לא להשתמש במידע (חומרים) המועלים לאתר למטרות מסחריות, לא לאפשר פעולות אחרות, הגוררות אחריהן הפצה בלתי מאושרת של מידע מן האתר. כל שימוש בחומרי האתר באופן שלא נקבע בהסכם הנוכחי, מוכר כשימוש בלתי חוקי במושאי קניין רוחני ומהווה הפרה ישירה של הסכם המשתמש הנוכחי.

 3.9 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להסיר על פי שיקול דעתה האישי כל מידע המתפרסם באתר, תוכן צילום ו-וידאו, וכן גורמים ומרכיבים כלשהם באתר, לעצור, להגביל או להפסיק את גישת המשתמש לכל המדורים/מודולים של האתר או לכל אחד מהם, בכל עת, מכל סיבה שהיא וללא הסבר הסיבות, עם או ללא הודעה מראש. עם זאת הצדדים מסכימים, כי הנהלת האתר אינה אחראית לנזק כלשהו, שעלול להיגרם למשתמש עקב פעולות אלו.

 3.10 הנהלת האתר רשאית לקבוע הגבלות כלשהן על השימוש באתר, לשנות בכל עת הסכמים באופן חד-צדדי וללא קבלת הסכמתו של המשתמש, אם הדבר לא נדון בהסכמים נפרדים.

 3.11 הנהלת האתר עושה כל מאמץ כדי להציג באתר האמור מידע אמין ומועיל, העונה לשאלותיהם של המשתמשים באתר, אך יחד עם זאת אינה שוללת את האפשרות כי יופיעו טעויות. הנהלת האתר יכולה להכניס שינויים בכל המאמרים והחומרים, וכן בהסכמים, תנאים, מחירים, כללים, הוראות כלשהם באתר האמור ו/או בשירותים הניתנים על ידי האתר האמור.

 3.12 הנהלת האתר אינה נושאת באחריות כלשהי לשירותים הניתנים לצדדים שלישיים. בכל השאלות הקשורות לתשלום עבור שירותים, איכות השירותים הניתנים, מילוי ההתחייבויות להענקת גישה לרשת האינטרנט, טלוויזיה ותקשורת סלולרית, על המשתמש באתר לפנות ישירות לחברה המספקת את השירותים.

 3.13 למרות מאמציה הרבים של הנהלת האתר, הקשורים לאתר ולדאגה לבטיחות ולאבטחת נתונים, ולמרות מילוי ההוראות וההמלצות על ידכם, אין ביכולתכם להבטיח הגנה מלאה מסיכונים שונים הקשורים לשימוש באתר, ובכלל זה נוכלות, פריצה, מרמה, גניבת מידע או אובדן מידע מכל סיבה אחרת. משמעות השימוש באתר היא הסכמה מצדכם, כי השימוש באתר נעשה על ידכם על אחריותכם בלבד, והסיכונים (אם ישנם), הקשורים לשימוש באתר ו/או בשירותים הניתנים על ידו, חלים עליכם בלבד. לפיכך משמעותה של עצם עובדת ההתחברות לאתר הינה ויתור על טענות כלשהן להנהלה, הקשורות להתחברות לאתר ולשימוש בו, וכן הסכמה לכך שההנהלה משוחררת מפיצוי עבור נזקים הנגרמים לכם או למי מטעמכם ולכל צד שלישי שהוא, על כל נזק שעלול להיגרם בקשר לאתר.

 3.14 סימנים מסחריים, סמלים ושמות סחורות, שירותים וארגונים כלשהם, זכויות על עיצוב, זכויות יוצרים וזכויות קשורות, שאזכורן, שימוש בהן או ציטוטן מופיעים בעמודי www.tarif.co.il, שייכים לבעליהם החוקיים, והשימוש בהם כאן אינו מעניק לכם את הזכות לשימוש אחר כלשהו.

 3.15 משמעותה של עצם עובדת ההתחברות לאתר היא הסכמה לקבלת חידושים ו/או חומרי פרסום / שיווק, תוך שימוש בנתונים שנמסרו על ידכם, כולל כל כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, טלפון נייד ופקס, וכן נתונים אחרים כלשהם שנמסרו על ידכם ו/או כל אדם הפועל בשמכם, במסגרת השימוש באתר ו/או במסגרת הזמנת שירות ו/או חידוש מידע בכל דרך שהיא. האתר מאפשר לבקש בכל עת הפסקה של קבלת חומרי פרסום. ניתן לעשות זאת בדרכים שונות, ובכלל זה על ידי שליחת טופס בקשה, המופיע באתר האמור (עמוד "יצירת קשר").

יש שאלות?
תשאירו מספר טלפון ונחזור אליכם!
בלחיצה על הכפתור ׳שלח׳ אתם מסכימים עם מדיניות חיסיון
שלח/י פרטים
Заявка отправлена!
Повседневная практика показывает, что новая модель организационной деятельности способствует подготовке и реализации направлений прогрессивного развития