Bezeq

Bezeq

חברת כבלים ישראלית. נוסדה בשנת 1984. יחד עם החברה מוטורולה בשנת 1986 יסדה את חברת התקשורת הראשונה בישראל- Pelephone. עד תחילת שנות ה90 הייתה החברה היחידה המציעה שיחות בינלאומיות. כיום אחת החברות הגדולות בתחום הכבלים בשוק. Bezeq מציעה שירותים בתחום אינטרנט מהיר, חוטי ואל חוטי,שיחות  בארץ ובח״ול. לרגע זה Bezeq סופרת יותר מ2,5 מיליון לקוחות בכל מני תחומים.

אינטרנט
174.00 ₪ \ לחודש.
המחיר ל-3 חודשים הראשון 164.00 ₪. בהמשך 174.00 ₪. דמי התקנה לדירה 12.50 ₪ או לבית פרטי 25.00 ₪ בחודש ב-36 תשלומים. לבעלי סיב אופטי התקנה חינם. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש.
בזק ובסט 1000 מגה
ספק Best ותשתית סיבים אופטיים בזק. מהירות האינטרנט 1000 מגה. בדוק עם נציג החברה שלך על היכולת להתחבר עבור הבית שלך
169.00 ₪ \ לחודש.
המחיר לחודש הראשון 119.00 ₪. בהמשך 169.00 ₪. דמי התקנה לדירה 12.50 ₪ או לבית פרטי 25.00 ₪ בחודש ב-36 תשלומים. לבעלי סיב אופטי התקנה חינם. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש.
בזק ו-ITC בנדל 1000 מגה
ספק ITC ותשתית סיבים אופטיים בזק. מהירות האינטרנט 1000 מגה. בדוק עם נציג החברה שלך על היכולת להתחבר עבור הבית שלך.
169.00 ₪ \ לחודש.
המחיר למשך שנה. דמי התקנה לדירה 12.50 ₪ או לבית פרטי 25.00 ₪ בחודש ב-36 תשלומים. לבעלי סיב אופטי התקנה חינם. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש.
בזק ופרטנר 1000 מגה
ספק פרטנר ותשתית סיבים אופטיים בזק. מהירות האינטרנט 1000 מגה. בדוק עם נציג החברה שלך על היכולת להתחבר עבור הבית שלך.
164.00 ₪ \ לחודש.
המחיר למשך שנה. דמי התקנה לדירה 12.50 ₪ או לבית פרטי 25.00 ₪ בחודש ב-36 תשלומים. לבעלי סיב אופטי התקנה חינם. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש.
בזק וסלקום 1000 מגה
ספק סלקום ותשתית סיבים אופטיים בזק. מהירות האינטרנט 1000 מגה. בדוק עם נציג החברה שלך על היכולת להתחבר עבור הבית שלך.
154.00 ₪ \ לחודש.
המחיר ל-3 חודשים הראשון 144.00 ₪. בהמשך 154.00 ₪. דמי התקנה לדירה 12.50 ₪ או לבית פרטי 25.00 ₪ בחודש ב-36 תשלומים. לבעלי סיב אופטי התקנה חינם. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש.
בזק ובסט 600 מגה
ספק Best ותשתית סיבים אופטיים בזק. מהירות האינטרנט 600 מגה. בדוק עם נציג החברה שלך על היכולת להתחבר עבור הבית שלך.
149.00 ₪ \ לחודש.
המחיר למשך שנה. דמי התקנה לדירה 12.50 ₪ או לבית פרטי 25.00 ₪ בחודש ב-36 תשלומים. לבעלי סיב אופטי התקנה חינם. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש.
בזק ופרטנר 600 מגה
ספק פרטנר ותשתית סיבים אופטיים בזק. מהירות האינטרנט 600 מגה. בדוק עם נציג החברה שלך על היכולת להתחבר עבור הבית שלך.
145.00 ₪ \ לחודש.
המחיר לחודש הראשון 109.00 ₪. בהמשך 145.00 ₪. דמי התקנה לדירה 12.50 ₪ או לבית פרטי 25.00 ₪ בחודש ב-36 תשלומים. לבעלי סיב אופטי התקנה חינם. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש.
ITC ו-בזק 600 מגה
ספק ITC ותשתית סיבים אופטיים בזק. מהירות האינטרנט 600 מגה. בדוק עם נציג החברה שלך על היכולת להתחבר עבור הבית שלך.
144.00 ₪ \ לחודש.
המחיר למשך שנה. דמי התקנה לדירה 12.50 ₪ או לבית פרטי 25.00 ₪ בחודש ב-36 תשלומים. לבעלי סיב אופטי התקנה חינם. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש.
בזק וסלקום 600 מגה
ספק סלקום ותשתית סיבים אופטיים בזק. מהירות האינטרנט 600 מגה. בדוק עם נציג החברה שלך על היכולת להתחבר עבור הבית שלך.
139.00 ₪ \ לחודש.
המחיר ל-2 חודשים ראשונים 109.00 ₪. בהמשך 139.00 ₪. דמי התקנה 49.00 ₪. דמי הצטרפות 99.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש. מתאים רק ללקוחות חדשים בתשתית בזק.
בזק ואייס 200 מגה
ספק ICE ותשתית בזק. מהירות האינטרנט 200 מגה.
138.90 ₪ \ לחודש.
המחיר למשך שנה. דמי התקנה לדירה 12.50 ₪ או לבית פרטי 25.00 ₪ בחודש ב-36 תשלומים. לבעלי סיב אופטי התקנה חינם. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש.
בזק ו-018 1000 מגה
ספק 018 ותשתית סיבים אופטיים בזק. מהירות האינטרנט 1000 מגה. בדוק עם נציג החברה שלך על היכולת להתחבר עבור הבית שלך.
138.90 ₪ \ לחודש.
המחיר למשך שנה. דמי התקנה לדירה 12.50 ₪ או לבית פרטי 25.00 ₪ בחודש ב-36 תשלומים. לבעלי סיב אופטי התקנה חינם. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש.
בזק ובזק בינלאומי 1000 מגה
ספק בזק בינלאומי ותשתית סיבים אופטיים בזק. מהירות האינטרנט 1000 מגה. בדוק עם נציג החברה שלך על היכולת להתחבר עבור הבית שלך.
138.00 ₪ \ לחודש.
המחיר ל-2 חודשים ראשונים 89.00 ₪. חודשים 3-6 המחיר 119.00 ₪. בהמשך 138.00 ₪. דמי התקנה 49.00 ₪. דמי הצטרפות 99.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש. מתאים ללקוחות חדשים בתשתית בזק.
בזק ו-016 200 מגה
ספק 016 ותשתית בזק. מהירות האינטרנט 200 מגה.
128.90 ₪ \ לחודש.
המחיר למשך שנה. דמי התקנה לדירה 12.50 ₪ או לבית פרטי 25.00 ₪ בחודש ב-36 תשלומים. לבעלי סיב אופטי התקנה חינם. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש.
בזק ו-018 600 מגה
ספק 018 ותשתית סיבים אופטיים בזק. מהירות האינטרנט 600 מגה. בדוק עם נציג החברה שלך על היכולת להתחבר עבור הבית שלך.
128.90 ₪ \ לחודש.
המחיר למשך שנה. דמי התקנה לדירה 12.50 ₪ או לבית פרטי 25.00 ₪ בחודש ב-36 תשלומים. לבעלי סיב אופטי התקנה חינם. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש.
בזק ובזק בינלאומי 600 מגה
ספק בזק בינלאומי ותשתית סיבים אופטיים בזק. מהירות האינטרנט 600 מגה. בדוק עם נציג החברה שלך על היכולת להתחבר עבור הבית שלך.
124.00 ₪ \ לחודש.
המחיר ל-2 חודשים ראשונים 84.00 ₪. החודש השלישי 114.00 ₪. בהמשך 124.00 ₪. דמי התקנה 49.00 ₪. דמי הצטרפות 99.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש. מתאים רק ללקוחות חדשים בתשתית בזק.
בזק וסלקום 200 מגה
ספק סלקום ותשתית בזק. מהירות האינטרנט 200 מגה.
124.00 ₪ \ לחודש.
המחיר ל-2 חודשים ראשונים 94.00 ₪. בהמשך 124.00 ₪. דמי התקנה 49.00 ₪. דמי הצטרפות 99.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש. עלות ראוטר רגיל 7.90 ₪ ל־36 חודשים. מתאים רק ללקוחות חדשים בתשתית בזק.
בזק ופרטנר 200 מגה
ספק פרטנר ותשתית בזק. מהירות האינטרנט 200 מגה.
122.40 ₪ \ לחודש.
המחיר ל-2 חודשים ראשונים 92.40 ₪. בהמשך 122.40 ₪. דמי התקנה 49.00 ₪. דמי הצטרפות 99.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש. עלות ראוטר רגיל 7.90 ₪ ל־36 חודשים. מתאים רק ללקוחות חדשים בתשתית בזק.
ITC ו-בזק 200 מגה
ספק ITC ותשתית בזק. מהירות האינטרנט 200 מגה.
119.00 ₪ \ לחודש.
המחיר למשך שנה. דמי התקנה לדירה 12.50 ₪ או לבית פרטי 25.00 ₪ בחודש ב-36 תשלומים. לבעלי סיב אופטי התקנה חינם. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש.
בזק 1000 מגה תשתית
תשתית  בלבד. ללא ספק. מהירות האינטרנט 1000 מגה. בדוק עם נציג החברה שלך על היכולת להתחבר עבור הבית שלך.
118.90 ₪ \ לחודש.
המחיר ל-2 חודשים ראשונים 88.90 ₪. בהמשך 118.90 ₪. דמי התקנה 49.00 ₪. דמי הצטרפות 99.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש. מתאים רק ללקוחות חדשים בתשתית בזק.
בזק ובזק בינלאומי - 200 מגה
ספק ובזק בינלאומי ותשתית בזק. מהירות האינטרנט 200 מגה.
118.90 ₪ \ לחודש.
המחיר למשך שנה. דמי התקנה 49.00 ₪. דמי הצטרפות 99.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש. מתאים רק ללקוחות חדשים בתשתית בזק.
בזק ו-099 200 מגה
ספק 099 ותשתית בזק. מהירות האינטרנט 200 מגה.
124.00 ₪ \ לחודש.
המחיר ל-2 חודשים ראשונים 94.00 ₪. בהמשך 124.00 ₪. דמי התקנה 49.00 ₪. דמי הצטרפות 99.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש. מתאים רק ללקוחות חדשים בתשתית בזק.
בזק ו-018 200 מגה
ספק 018 ותשתית בזק. מהירות האינטרנט 200 מגה.
109.00 ₪ \ לחודש.
המחיר למשך שנה. דמי התקנה לדירה 12.50 ₪ או לבית פרטי 25.00 ₪ בחודש ב-36 תשלומים. לבעלי סיב אופטי התקנה חינם. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש.
בזק 600 מגה תשתית
תשתית  בלבד. ללא ספק. מהירות האינטרנט 600 מגה. בדוק עם נציג החברה שלך על היכולת להתחבר עבור הבית שלך.
100.00 ₪ \ לחודש.
המחיר ל-3 חודשים ראשונים 90.00 ₪. בהמשך 100.00 ₪. דמי התקנה 49.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש. עלות ראוטר רגיל 7.90 ₪ ל־36 חודשים. מתאים רק ללקוחות חדשים בתשתית בזק.
בזק וסלקום 100 מגה
ספק סלקום ותשתית בזק. מהירות האינטרנט 100 מגה.
100.00 ₪ \ לחודש.
המחיר ל-3 חודשים ראשונים 90.00 ₪. בהמשך 100.00 ₪. דמי התקנה 49.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש. עלות ראוטר רגיל 7.90 ₪ ל־36 חודשים. מתאים רק ללקוחות חדשים בתשתית בזק.
בזק וסלקום 40 מגה
ספק סלקום ותשתית בזק. מהירות האינטרנט 40 מגה.
99.90 ₪ \ לחודש.
המחיר לחודש ראשון 80.00 ₪. בהמשך 99.90 ₪. דמי התקנה 49.00 ₪. דמי הצטרפות 99.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש. עלות ראוטר רגיל 7.90 ₪ ל־36 חודשים. מתאים רק ללקוחות חדשים בתשתית בזק.
בזק ואייס 100 מגה
ספק ICE ותשתית בזק. מהירות האינטרנט 100 מגה.
99.90 ₪ \ לחודש.
המחיר לחודש ראשון 80.00 ₪. בהמשך 99.90 ₪. דמי התקנה 49.00 ₪. דמי הצטרפות 99.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש. עלות ראוטר רגיל 7.90 ₪ ל־36 חודשים. מתאים רק ללקוחות חדשים בתשתית בזק.
בזק ואייס 40 מגה
ספק ICE ותשתית בזק. מהירות האינטרנט 40 מגה.
99.00 ₪ \ לחודש.
המחיר לחודש ראשון 80.00 ₪. בהמשך 99.00 ₪. דמי התקנה 49.00 ₪. דמי הצטרפות 99.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש. עלות ראוטר רגיל 7.90 ₪ ל־36 חודשים. מתאים רק ללקוחות חדשים בתשתית בזק.
בזק ו-016 100 מגה
ספק 016 ותשתית בזק. מהירות האינטרנט 100 מגה.
99.00 ₪ \ לחודש.
המחיר לחודש ראשון 80.00 ₪. בהמשך 99.00 ₪. דמי התקנה 49.00 ₪. דמי הצטרפות 99.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש. עלות ראוטר רגיל 7.90 ₪ ל־36 חודשים. מתאים רק ללקוחות חדשים בתשתית בזק.
בזק ו-016 40 מגה
ספק 016 ותשתית בזק. מהירות האינטרנט 40 מגה.
99.00 ₪ \ לחודש.
המחיר ל-2 חודשים ראשונים 69.00 ₪. בהמשך 99.00 ₪. דמי התקנה 49.00 ₪. דמי הצטרפות 99.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש. עלות ראוטר רגיל 7.90 ₪ ל־36 חודשים.
בזק 200 מגה תשתית
תשתית  בלבד. ללא ספק. מהירות האינטרנט 200 מגה.
96.30 ₪ \ לחודש.
המחיר למשך שנה. דמי התקנה 49.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש. עלות ראוטר רגיל 7.90 ₪ ל־36 חודשים. מתאים רק ללקוחות חדשים בתשתית בזק.
ITC ו-בזק 100 מגה
ספק ITC ותשתית בזק. מהירות האינטרנט 100 מגה.
96.30 ₪ \ לחודש.
המחיר למשך שנה. דמי התקנה 49.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש. עלות ראוטר רגיל 7.90 ₪ ל־36 חודשים. מתאים רק ללקוחות חדשים בתשתית בזק.
ITC ו-בזק 40 מגה
ספק ITC ותשתית בזק. מהירות האינטרנט 40 מגה.
95.00 ₪ \ לחודש.
המחיר למשך שנה. דמי התקנה 49.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש. עלות ראוטר רגיל 7.90 ₪ ל־36 חודשים. מתאים רק ללקוחות חדשים בתשתית בזק.
בזק ופרטנר 100 מגה
ספק פרטנר ותשתית בזק. מהירות האינטרנט 100 מגה.
95.00 ₪ \ לחודש.
המחיר למשך שנה. דמי התקנה 49.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש. עלות ראוטר רגיל 7.90 ₪ ל־36 חודשים. מתאים רק ללקוחות חדשים בתשתית בזק.
בזק ופרטנר 40 מגה
ספק פרטנר ותשתית בזק. מהירות האינטרנט 40 מגה.
94.90 ₪ \ לחודש.
המחיר למשך שנה. דמי התקנה 49.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש. עלות ראוטר רגיל 7.90 ₪ ל־36 חודשים. מתאים רק ללקוחות חדשים בתשתית בזק.
בזק ובזק בינלאומי 40 מגה
ספק בזק בינלאומי ותשתית בזק. מהירות האינטרנט 40 מגה.
94.90 ₪ \ לחודש.
המחיר למשך שנה. דמי התקנה 49.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש. עלות ראוטר רגיל 7.90 ₪ ל־36 חודשים. מתאים רק ללקוחות חדשים בתשתית בזק.
בזק ובזק בינלאומי 100 מגה
ספק בזק בינלאומי ותשתית בזק. מהירות האינטרנט 100 מגה.
94.90 ₪ \ לחודש.
המחיר ל-3 חודשים ראשונים 89.90 ₪. בהמשך 94.90 ₪. דמי התקנה 49.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 19.00 ₪ בחודש. עלות ראוטר רגיל 7.90 ₪ ל־36 חודשים.מתאים רק ללקוחות חדשים בתשתית בזק.
בזק ובסט 100 מגה
ספק Best ותשתית בזק. מהירות האינטרנט 100 מגה.
94.90 ₪ \ לחודש.
המחיר ל-3 חודשים ראשונים 89.90 ₪. בהמשך 94.90 ₪. דמי התקנה 49.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 20.00 ₪ בחודש. עלות ראוטר רגיל 7.90 ₪ ל־36 חודשים. מתאים רק ללקוחות חדשים בתשתית בזק.
בזק ובסט 40 מגה
ספק Best ותשתית בזק. מהירות האינטרנט 40 מגה.
94.00 ₪ \ לחודש.
המחיר למשך שנה. דמי התקנה 49.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 20.00 ₪ בחודש. עלות ראוטר רגיל 7.90 ₪ ל־36 חודשים. מתאים רק ללקוחות חדשים בתשתית בזק.
בזק ועמית-נט 100 מגה
ספק עמית-נט ותשתית בזק. מהירות האינטרנט 100 מגה.
94.00 ₪ \ לחודש.
המחיר למשך שנה. דמי התקנה 49.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 20.00 ₪ בחודש. עלות ראוטר רגיל 7.90 ₪ ל־36 חודשים. מתאים רק ללקוחות חדשים בתשתית בזק.
בזק ועמית-נט 40 מגה
ספק עמית-נט ותשתית בזק. מהירות האינטרנט 40 מגה.
92.90 ₪ \ לחודש.
המחיר למשך שנה. דמי התקנה 49.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 20.00 ₪ בחודש. עלות ראוטר רגיל 7.90 ₪ ל־36 חודשים. מתאים רק ללקוחות חדשים בתשתית בזק.
בזק ו-099 100 מגה
ספק 099 ותשתית בזק. מהירות האינטרנט 100 מגה.
92.90 ₪ \ לחודש.
המחיר למשך שנה. דמי התקנה 49.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 20.00 ₪ בחודש. עלות ראוטר רגיל 7.90 ₪ ל־36 חודשים. מתאים רק ללקוחות חדשים בתשתית בזק.
בזק ו-018 40 מגה
ספק 018 ותשתית בזק. מהירות האינטרנט 40 מגה.
92.90 ₪ \ לחודש.
המחיר למשך שנה. דמי התקנה 49.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 20.00 ₪ בחודש. עלות ראוטר רגיל 7.90 ₪ ל־36 חודשים. מתאים רק ללקוחות חדשים בתשתית בזק.
בזק ו-018 100 מגה
ספק 018 ותשתית בזק. מהירות האינטרנט 100 מגה.
91.90 ₪ \ לחודש.
המחיר למשך שנה. דמי התקנה 49.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 20.00 ₪ בחודש. עלות ראוטר רגיל 7.90 ₪ ל־36 חודשים. מתאים רק ללקוחות חדשים בתשתית בזק.
בזק ו-099 40 מגה
ספק 099 ותשתית בזק. מהירות האינטרנט 40 מגה.
89.00 ₪ \ לחודש.
המחיר למשך שנה. דמי התקנה 49.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 20.00 ₪ בחודש. עלות ראוטר רגיל 7.90 ₪ ל־36 חודשים. מתאים ללקוחות חדשים וקיימים בתשתית בזק.
בזק ועמית-נט 15 מגה
ספק עמית-נט ותשתית בזק. מהירות האינטרנט 15 מגה.
80.00 ₪ \ לחודש.
המחיר למשך שנה. דמי התקנה 49.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 20.00 ₪ בחודש. עלות ראוטר רגיל 7.90 ₪ ל־36 חודשים.
בזק תשתית 40 מגה
תשתית  בלבד. ללא ספק. מהירות האינטרנט 40 מגה.
80.00 ₪ \ לחודש.
המחיר למשך שנה. דמי התקנה 49.00 ₪. עלות ראוטר "בי" 20.00 ₪ בחודש. עלות ראוטר רגיל 7.90 ₪ ל־36 חודשים.
בזק 100 מגה תשתית
תשתית  בלבד. ללא ספק. מהירות האינטרנט 100 מגה.
יש שאלות?
תשאירו מספר טלפון ונחזור אליכם!
בלחיצה על הכפתור ׳שלח׳ אתם מסכימים עם מדיניות חיסיון
שלח/י פרטים
Заявка отправлена!
Повседневная практика показывает, что новая модель организационной деятельности способствует подготовке и реализации направлений прогрессивного развития