אינטרנט
אינטרנט
אינטרנט פייבר
אינטרנט 100 מגה
אינטרנט 40 מגה
הכי פופולריות
ספק בלבד
אינטרנט 15 מגה
תשתית בלבד
אינטרנט + קו טלפון ביתי
אינטרנט פייבר
90.00 ₪ /לחודש
המחיר לשנה ראשונה וכולל ראוטר. מחיר המשך 110.00 ₪ + ראוטר 10.00 ₪. התקנה ללא עלות.
פרטנר פייבר 200 מגה
ספק ותשתית סיבים.מהירות האינטרנט 200 מגה. כרגע, החברה בונה רשת בישראל. לפני החיבור, בדוק עם נציג החברה על היכולת להתחבר לרשת סיבים עבור הבית שלך.
100.00 ₪ /לחודש
המחיר לשנה ראשונה וכולל ראוטר. מחיר המשך 120.00₪ + ראוטר 10.00 ₪. התקנה ללא עלות .
פרטנר פייבר 500 מגה
ספק ותשתית סיבים. מהירות האינטרנט 500 מגה. כרגע, החברה בונה רשת בישראל. לפני החיבור, בדוק עם נציג החברה על היכולת להתחבר לרשת סיבים עבור הבית שלך.
110.00 ₪ /לחודש
המחיר לשנה ראשונה וכולל ראוטר. מחיר המשך 130.00₪ + ראוטר 10.00 ₪. התקנה ללא עלות.
פרטנר פייבר 1000 מגה
ספק ותשתית סיבים. מהירות האינטרנט 1000 מגה. כרגע, החברה בונה רשת בישראל. לפני החיבור, בדוק עם נציג החברה על היכולת להתחבר לרשת סיבים עבור הבית שלך.
89.00 ₪ / לחודש.
המחיר לשנה ראשונה וכולל ראוטר. חודשיים ראשונים חינם .התקנה ללא עלות.
סלקום פייבר 100 מגה
ספק ותשתית סיבים. מהירות האינטרנט 100 מגה. כרגע החברה בונה רשת בישראל. לפני החיבור, בדוק עם נציג החברה על היכולת להתחבר לרשת סיבים עבור הבית שלך.
99.00 ₪ / לחודש.
המחיר לשנה ראשונה וכולל ראוטר. חודשיים ראשונים חינם. מחיר המשך 149.00 ₪. התקנה ללא עלות.
סלקום פייבר 500 מגה
ספק ותשתית סיבים. מהירות האינטרנט 500 מגה. כרגע החברה בונה רשת בישראל. לפני החיבור, בדוק עם נציג החברה על היכולת להתחבר לרשת סיבים עבור הבית שלך.
109.00 ₪ / לחודש.
המחיר לשנה ראשונה וכולל ראוטר. חודשיים ראשונים חינם. מחיר המשך 159.00 ₪. התקנה ללא עלות .
סלקום פייבר 1000 מגה
ספק ותשתית סיבים. מהירות האינטרנט 1000 מגה. כרגע החברה בונה רשת בישראל. לפני החיבור, בדוק עם נציג החברה על היכולת להתחבר לרשת סיבים עבור הבית שלך.
אינטרנט 100 מגה
95.00 ₪ /לחודש
המחיר לשנה ראשונה וכולל ראוטר. דמי התקנה 99.00 ₪. לקוחות בעלי תשתית הוט תוספת 10.00 ₪ עבור ראוטר.
פרטנר 100 מגה
ספק ותשתית. מהירות האינטרנט 100 מגה. עובד על תשתית בזק.
75.00 ₪ /לחודש
המחיר לשנה ראשונה. מחיר המשך 85.00₪. עלות ראוטר 10.00 ₪. עלות משלוח 32.00 ₪.
טריפל סי 100 מגה
ספק ותשתית. מהירות האינטרנט 100 מגה. עובד רק על תשתית בזק.
99.90 ₪ /לחודש
מחיר לשלושה חודשים ראשונים 59.90 ₪. ראוטר כלול במחיר לשנה. לאחר שנה ראוטר 9.90 ₪. דמי התקנה 184.00 ₪. עלות משלוח 49.90 ₪.
בזק בינלאומי 100 מגה
ספק ותשתית. מהירות האינטרנט 100 מגה. עובד רק על תשתית בזק.
110.00 ₪ / לחודש.
המחיר לשנה ראשונה. עלות ראוטר 10.00 ₪. דמי התקנה 49.00 ₪.
בזק בינלאומי + בזק 100 מגה
ספק בזק בינלאומי ותשתית בזק. מהירות האינטרנט 100 מגה. עובד רק על תשתית בזק.
89.00 ₪ / לחודש.
מחיר קבוע. המחיר כולל ראוטר. דמי התקנה 49.00 ₪.
סלקום 100 מגה
ספק ותשתית. מהירות האינטרנט 100 מגה.
109.00 ₪ / לחודש.
מחיר קבוע. המחיר כולל ראוטר. דמי התקנה 49.00 ₪.
סלקום 100 מגה + טלפון ביתי
ספק ותשתית. מהירות האינטרנט 100 מגה +  3600 דקות לחודש עבור הטלפון הביתי.
אינטרנט 40 מגה
85.00 ₪ /לחודש
המחיר לשנה ראשונה וכולל ראוטר. דמי התקנה 99.00 ₪. לקוחות בעלי תשתית הוט תוספת 10.00₪ עבור ראוטר.
פרטנר 40 מגה
ספק ותשתית. מהירות האינטרנט 40 מגה. עובד על תשתית בזק.
70.00 ₪ /לחודש
המחיר לשנה ראשונה. מחיר המשך 80.00₪. עלות ראוטר 10.00 ₪. עלות משלוח 32.00 ₪.
טריפל סי 40 מגה
ספק ותשתית. מהירות האינטרנט 40 מגה. עובד רק על תשתית בזק.
85.90 ₪ /לחודש
מחיר לשלושה חודשים ראשונים 59.90 ₪. ראוטר כלול במחיר לשנה. לאחר שנה ראוטר 9.90 ₪. דמי התקנה 184.00 ₪. עלות משלוח 49.90 ₪.
בזק בינלאומי 40 מגה
ספק ותשתית. מהירות האינטרנט 40 מגה.עובד רק על תשתית בזק.
105.00 ₪ / לחודש.
המחיר לשנה ראשונה. עלות ראוטר 10.00 ₪. דמי התקנה 49.00₪.
בזק בינלאומי + בזק 40 מגה
ספק בזק בינלאומי ותשתית בזק. מהירות האינטרנט 40 מגה.עובד רק על תשתית בזק.
79.00 ₪ / לחודש.
מחיר קבוע. המחיר כולל ראוטר. דמי התקנה 49.00 ₪.
סלקום 40 מגה
ספק ותשתית. מהירות האינטרנט 40 מגה.
99.00 ₪ / לחודש.
מחיר קבוע. המחיר כולל ראוטר. דמי התקנה 49.00 ₪.
סלקום 40 מגה + טלפון ביתי
ספק ותשתית. מהירות האינטרנט 40 מגה+ 3600 דקות לחודש עבור הטלפון הביתי.
הכי פופולריות
85.00 ₪ /לחודש
המחיר לשנה ראשונה וכולל ראוטר. דמי התקנה 99.00 ₪. לקוחות בעלי תשתית הוט תוספת 10.00₪ עבור ראוטר.
פרטנר 40 מגה
ספק ותשתית. מהירות האינטרנט 40 מגה. עובד על תשתית בזק.
65.00 ₪ /לחודש
המחיר לשנה ראשונה. מחיר המשך 75.00₪. עלות ראוטר 10.00 ₪.עלות משלוח 32.00 ₪.
טריפל סי 15 מגה
ספק ותשתית. מהירות האינטרנט 15 מגה. עובד רק עלתשתית בזק.
89.00 ₪ / לחודש.
מחיר קבוע. המחיר כולל ראוטר. דמי התקנה 49.00 ₪.
סלקום 100 מגה
ספק ותשתית. מהירות האינטרנט 100 מגה.
109.00 ₪ / לחודש.
המחיר לשנה ראשונה וכולל ראוטר. חודשיים ראשונים חינם. מחיר המשך 159.00 ₪. התקנה ללא עלות .
סלקום פייבר 1000 מגה
ספק ותשתית סיבים. מהירות האינטרנט 1000 מגה. כרגע החברה בונה רשת בישראל. לפני החיבור, בדוק עם נציג החברה על היכולת להתחבר לרשת סיבים עבור הבית שלך.
ספק בלבד
20.00 ₪ /לחודש
המחיר לשנה ראשונה. לא כולל תשתית.
פרטנר 15 מגה ספק
ספק בלבד. מהירות האינטרנט 15 מגה.עובד על תשתית בזק או הוט.
25.00 ₪ /לחודש
המחיר לשנה ראשונה. לא כולל תשתית.
פרטנר 40 מגה ספק
ספק בלבד. מהירות האינטרנט 40 מגה. עובד על תשתית בזק או הוט.
30.00 ₪ /לחודש
המחיר לשנה ראשונה. לא כולל תשתית.
פרטנר 100 מגה ספק
ספק בלבד. מהירות האינטרנט 100 מגה. עובד על תשתית בזק או הוט.
אינטרנט 15 מגה
85.00 ₪ /לחודש
המחיר לשנה ראשונה וכולל ראוטר. דמי התקנה 99.00₪. לקוחות בעלי תשתית הוט תוספת 10.00₪ עבור ראוטר.
פרטנר 15 מגה
ספק ותשתית. מהירות האינטרנט 15מגה. עובד על תשתית בזק.
65.00 ₪ /לחודש
המחיר לשנה ראשונה. מחיר המשך 75.00₪. עלות ראוטר 10.00 ₪.עלות משלוח 32.00 ₪.
טריפל סי 15 מגה
ספק ותשתית. מהירות האינטרנט 15 מגה. עובד רק עלתשתית בזק.
79.90 ₪ /לחודש
מחיר לשלושה חודשים ראשונים 59.90₪. ראוטר כלול במחיר לשנה. לאחר שנה ראוטר 9.90₪. דמי התקנה 184.00₪. עלות משלוח 49.90₪.
בזק בינלאומי 15 מגה
ספק ותשתית. מהירות האינטרנט 15 מגה. עובד רק על תשתית בזק.
תשתית בלבד
75.00 ₪ / לחודש.
המחיר לשנה ראשונה וכולל ראוטר. מחיר המשך 99.00 ₪. דמי התקנה 49.00 ₪.לא כולל ספק.
בזק 15 מגה תשתית
תשתית בלבד. מהירות האינטרנט 15 מגה.
89.00 ₪ / לחודש.
המחיר לשנה ראשונה וכולל ראוטר. מחיר המשך 109.00 ₪. דמי התקנה 49.00 ₪. לא כולל ספק.
בזק 100 מגה תשתית
תשתית בלבד. מהירות האינטרנט 100 מגה.
אינטרנט + קו טלפון ביתי
99.00 ₪ / לחודש.
מחיר קבוע. המחיר כולל ראוטר. דמי התקנה 49.00 ₪.
סלקום 40 מגה + טלפון ביתי
ספק ותשתית. מהירות האינטרנט 40 מגה+ 3600 דקות לחודש עבור הטלפון הביתי.
109.00 ₪ / לחודש.
מחיר קבוע. המחיר כולל ראוטר. דמי התקנה 49.00 ₪.
סלקום 100 מגה + טלפון ביתי
ספק ותשתית. מהירות האינטרנט 100 מגה +  3600 דקות לחודש עבור הטלפון הביתי.
יש שאלות?
תשאירו מספר טלפון ונחזור אליכם!
בלחיצה על הכפתור ׳שלח׳ אתם מסכימים עם מדיניות חיסיון
שלח/י פרטים
Заявка отправлена!
Повседневная практика показывает, что новая модель организационной деятельности способствует подготовке и реализации направлений прогрессивного развития